דיני עבודה

דיני העבודה מהווים ענף מיוחד, הן מבחינת תוכנם והיקפם, הן מבחינת כללי הפרשנות החלים עליהם והן בקיומה של מערכת בתי משפט מיוחדת לתחום זה – בתי הדין לעבודה. בתחום דיני העבודה השינויים והעדכונים הן בחקיקה והן בפסיקת בתי הדין הינם מהירים ונובעים ממציאות דינאמית במערכת יחסי העבודה.

למשרד ניסיון רב ביעוץ ללקוחותיו הקבועים בכל השאלות הקשורות ליחסי עובד-מעביד ודיני עבודה בכלל, לרבות סכסוכי עבודה ובייצוג שוטף בתביעות בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. בכלל זה, מסייע צוות המשרד ללקוחותיו בעריכת הסכמי העסקה, זכויות עובדים, מתן יעוץ כללי וייצוג במסגרת התדיינויות משפטיות, הן בבתי הדין לעבודה והן בבוררויות.

1132814335-63108