מקרקעין

למשרד עורכי דין ויסגלס-אלמגור ושות' ניסיון רב בתחומי הנדל"ן והמקרקעין. המשרד מטפל בכל הכרוך בעריכת הסכמים בקשר לבניה ופיתוח של מקרקעין (מכר, רכישה, שכירות, יזמות, שותפות, קומבינציה, קבלנות וכו') וכן בייצוג קבלנים בפרויקטים לבניה, החל משלב ראשון של רכישת זכויות בקרקע, המשך בעריכת חוזים עם קבלני משנה, ליווי מול רשויות, מנהל מקרקעי ישראל ומשרדי ממשלה שונים וכלה בניהול ספרי זכויות המשתכנים כ"חברה משכנת", רישום בתים משותפים וזכויות הרוכשים בלשכות רישום המקרקעין.

כמו כן, מייצג המשרד לקוחות בערכאות ובפורומים המשפטיים השונים לרבות בסכסוכים הנובעים מעסקאות מקרקעין, ליקויי בניה וכדומה, וכן בעתירות מנהליות בנושאי תכנון ובניה. כן, מסייע המשרד ללקוחותיו בקידום תכניות בניה לרבות התנגדויות להן והתדיינויות משפטיות הנובעות הימנם.

המשרד מטפל באופן שוטף בחברות בניה קבלניות מהגדולות במשק הישראלי ומלווה – ליווי משפטי – את פעילותן.

ניסיונם הרב של עורכי הדין במשרד ויסגלס-אלמגור ושות' בתחומי הנדל"ן והמקרקעין, מאפשרת למשרד לתת ללקוחותיו, בין אם הפרטיים ובין אם הקבלניים או העסקיים פתרון מלא וכולל המקיף את כל האספקטים של עסקאות המקרקעין.

%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%96%d7%94