משפט מנהלי וציבורי

המשרד מטפל בנושאי חקיקה, עתירות לבג"צ ולבתי משפט מנהליים בנושאים שונים. בכלל זה מייעץ המשרד באופן שוטף לרשויות מקומיות על כל הכרוך בכך. כמו כן מטפל המשרד בעתירות אשר ענייינן חוקיותם של חוקים שחוקקה הכנסת, ענייני תכנון ובניה ונושאים מנהליים שונים ומגוונים.

לעורכי הדין במשרד ויסגלס-אלמגור ושות' ידע נרחב באופן פעילות משרדי הממשלה והרשויות המנהליות, לפני ולפנים. וותק המשרד, עורכי הדין שלו והידע הפרקטי והמשפטי הנרחב שלו בתחומי המשפט המנהלי והציבורי, מקנים ללקוחות המשרד חווית שירות מלאה ויעילה.

186H