סל הבריאות

סוגיית הטיפול הרפואי לו זכאים תושבי המדינה מוסדרת במספר חוקים, כאשר היקף הטיפול לו זכאים תושבי ישראל מקופות החולים השונות מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994. חוק הבריאות קובע את "סל הבריאות", ובו מפורטים במדוייק השירותים הרפואיים הכלולים בסל (רבות תרופות, טיפולים, ניתוחים וכו') אותם מחוייבות קופות החולים להעניק למבוטחיהן.

 

בנוסף לסל הבריאות הבסיסי, קיימות בכל קופה פוליסות לביטוח משלים, המכילות רבדי כיסוי שונים, אשר במסגרתן נכללים טיפולים רבים נוספים.

 

סוגיית הזכאות לטיפול הרפואי הינה נושא מורכב, עדין ורגיש, היות וכל אחד מאיתנו זקוק במהלך חייו לטיפולים רפואיים כאלו ואחרים – ולכולנו ציפיה כי ב"עת צרה" נזכה לטיפול מקיף ומלא. אולם, כאמור לעיל, סל הבריאות מוגבל בהיקפו, ויש צורך בידע רפואי ומשפטי משמעותי בכדי להכיר את המונחים הרלוונטיים והיקף הזכאות; כך, כדוגמא, יכול ותרופה מסוימת תכלל בסל הבריאות עבור מחלה ספציפית, אולם מבוטח הסובל ממחלה אחרת ("התוויה" שונה) לא יהא זכאי לקבלה מכוח הסל; לעיתים אף לאותה המחלה תהא התרופה כלולה במקרה מסוים ("קו טיפול"), ואילו במקרה דומה המצוי בקו טיפול אחר תידחה בקשת המבוטח. ראוי להדגיש כי גם פוליסות הביטוח המשלימות והפרטיות אינן מעניקות מענה מושלם לכל טיפול נדרש באשר הוא. המתח הנוצר בין הצורך והציפיה מחד לבין היקף הזכאות מאידך מוביל לקונפליקטים רבים ולתביעות משפטיות, הנדונות בהתאם לחוק בבתי הדין לעבודה.

 

למשרד התמחות ייחודית בתחום הבריאות. המשרד מייצג קופות חולים בתביעות ועתירות בנוגע לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וסל שירותי הבריאות, תחום שהתפתח מאד מאז כניסת חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתוקף בשנת 1995. המשרד אף היה שותף ליצירת מספר פסקי דין תקדימיים מהחשובים בתחום זה.

 

%d7%a1%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa