תאונות דרכים

הרציונל העומד ביסודו של חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא פיצוי מהיר בגין נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים. ההסדר שנקבע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא הסדר של אחריות מוחלטת (strict liability), כלומר אין צורך להוכיח אשמה מצדו של המזיק ו/או אשם תורם של הניזוק. עם זאת, כמובן שעל התובע בתביעה העוסקת בתאונות דרכים להוכיח, כי החוק חל עליו וכי עסקינן בתאונת דרכים וכמובן להוכיח את גובה הנזק שנגרם לו.

מזה למעלה מארבעה עשורים מייצג המשרד הן חברות ביטוח והן תובעים פרטיים, אשר נפגעו בתאונות דרכים בתביעתם כנגד חברות ביטוח. בכלל זה עוסק המשרד במשפטים מורכבים המעוררים קשיים משפטיים מיוחדים בהם עולות ומתעוררות סוגיות תקדימיות הנוגעות לתחולה ויישום של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, היקף הפיצויים, חלותם של דיני הנזיקין במקרים מיוחדים בהם החוק לא חל וכל הנוגע לשאלות טריטוריאליות הקשורות לתחולת החוק.

משרדנו מחזיק בניסיון רב שנים בתחומים אלו ובאפשרות למצוא לעיתים פתרון לכל נפגע, גם כאשר לא חל בעניינו חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

ניתן לומר בבטחה, כי ניסיונו הרב של צוות עורכי הדין במשרד בכל הנוגע לנזיקין ולתאונות דרכים מעמיד בפני לקוחות המשרד איכות שירות ברמה הגבוהה ביותר בתחום זה.

%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d