תובענות ייצוגיות

תחום התובענות הייצוגיות החל, בשנים האחרונות, לתפוס תאוצה וזאת ככל שמודעות הציבור הרחב לזכויותיו הולכת וגוברת.

בתכליתה של התובענה הייצוגית עומד רצונו של המחוקק להקל על קבוצה גדולה של אנשים, שנזקיה משותפים, להגיש תביעה, שעה שאילו היה מדובר בנזק אישי ספק רב באם הייתה מוגשת תביעה.

 

132H