מיכל זילברברג, עורכת דין

עורכת הדין מיכל זילברברג סיימה את לימודי המשפטים בהצטינות בשנת 1986, באוניברסיטת תל-אביב.

התמחתה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ובהמשך במשרד ויסגלס-אלמגור.

את דרכה כעורכת דין במשרד ויסגלס אלמגור החלה בשנת 1987.

dk1_8107